لینک های دسترسی

در اثر چندين انفجار در يونيورستي بنگلاديش چهار نفر زخمي شده است


گزارشهاي واصله از بنگلاديش حاکيست که چهار محصل وقتي زخمي شدند که انفجاراتي در يونيورستي داکه بوقوع پيوست . شاهدان ميگويند انفجارات روز دوشنبه در حالي واقع شد که اعضاي جناح مخالف محصلين حزب عوامي ليگ يک راه پيمايي اعتراض آميز را در محوطۀ يونيورستي بر گزار ميکردند. مجروحين به شفاخانۀ نزديک انتقال داده شدند اما شدت جراحات نامعلوم است . پليس موضوع را تحت تحقيق قرارداده اما تاکنون بازداشتي در زمينه صورت نگرفته است . بعد از انفجارات ، اعتراض کنندگان هردو حزب بر سر اقتدار ومخالف راه پيمايي هاي اعتراض آميز جداگانۀ شانرابر گزار کرده و طرف مقابل را مسئول حمله قلمداد نمودند.

XS
SM
MD
LG