لینک های دسترسی

والي لويزيانا ميگويد بعضي قصبات ماهيگيري کاملاً از نقشه پاک شده است


کتلين بلانکو والي لويزيانا ميگويد يک تعداد قريه هاي ماهي گيران در منطقۀ کامرون په ريش آن ايالت در اثر طوفان ريتا کاملاً محو شده اند. قرار بود که عمليات جستجو ونجات امروز در منطقۀ( ورمليون په رش) پايان يابد ، اين منطقه نيز در اثر بلند رفتن امواج ناشي از طوفان روز شنبه بشدت صدمه ديده است. بسياري جاده ها ومنازل بيش از يک متر زير آب قراردارند. والي بلانکو از حکومت فدرال ۳۴ مليارد دالر کمک بازسازي براي ايالت لويزيانا را تقاضا کرده که در جريان دوهفته با دو طوفان شديد وبزرگ بحري مواجه گرديده است. رئيس بلديه ايالت نيو اورلينيز از باشندگان منطقۀ الجيرز تقاضا کرده تا جهت کمک در بازسازي شهر بدانجا باز گردند. ازجانب ديگر هزاران باشندۀ تکساس امروز دوشنبه به شهر هيوستن باز گشتند. هيوستن که چهارمين شهر بزرگ امريکاست از ا در تکساس ين بدترين طوفان بحري، کمتر صدمه ديد.

XS
SM
MD
LG