لینک های دسترسی

قواي پاکستاني شش راکت ستنگر امريکايي را در نزديک سرحد افغانستان ضبط کرده اند


قواي پاراشوتي پاکستان ميگويد،در جريان حمله بر يک خانه در نزديک سرحد افغانستان ، شش راکت ضد طيارۀ ساخت امريکا را با يک مقدار قابل توجه سلاح ضبط کرده اند. تورن جنرال طارق مسعود به خبر نگاران در اسلام آباد گفت تفنگ هاي ضد طياره، هاوان و فيوز ها نيز در خانۀ تاج محمد يک قبايلي در منطقۀ سرحدي مهمند واقع در شمالغرب پاکستان پيدا شده است . جنرال پاکستاني علاوه کرد اين مرد بدون مقاومت دستگير شد وبراي معلوم شدن اينکه آيا با کدام گروه دهشت افگن ارتباطاتي دارد ويانه تحت تحقيقات قراردارد. اين اولين بار است که اين راکت تعقيب کنندۀ گرمي که از سرشانه فير ميشود،در مناطق نيمه خودمختار قبايلي پاکستاني در سالهاي اخير پيدا ميشود. واشنگتن در سالهاي دهه ۱۹۸۰مجاهدين افغانستان را براي مقابله با قواي اشغالگر شوروي با اين نوع راکت ها مجهز ساخت . اززمان خروج قواي شوروي در سال ۱۹۸۹ تابحال ايالات متحده سعي داشت تا اين راکت ها را دوباره بدست بياورد.

XS
SM
MD
LG