لینک های دسترسی

ايران تهديد هاي جديدي را در مورد پروگرام ذروي منتشر کرده است


ايران تهديد کرده است که تجارت خود را با کشورهاي کاهش خواهد داد که از مساعي ايالات متحده و اروپاييان در مورد راجع ساختن موضوع ايران به شوراي امنيت ملل متحد حمايت ميکنند تا تعزيراتي بر ايران بخاطر پروگرام ذروي اينکشورنافد گردد تهديد تازه ايران از هند ياد کرده و همچنان هوشدار داده است که کار غني سازي يورانيوم خود را از سر خواهد گرفت و تفتيش بين المللي را از ساحات ذروي انکشور محدود خواهد ساخت بروز شبنه هيات مديره اداره بين المللي انرژي ذروي فيصله نامه ايرا به تصويب رسانيده که ميتواند به راجع ساختن ايران به شوراي امنيت براي تعزيرات عليه ايران منجر گردد حامد رضا آصفي ، نطاق وزارت خارجه ايران گفت تهران در مورد اينکه هند از فيصله نامه حمايت کرده « بسيار متعجب » گرديده است وي همچنان تذکر داد که دهلي جديد به توريد گاز طبيعي ايران علاقمندي نشان داده است هر دو کشور هند و جاپان ، که از فيصله نامه حمايت کردند توريد کنندگان عمده نفت ايران ميباشند

XS
SM
MD
LG