لینک های دسترسی

رئيس جمهور جارج بش براي بررسي آسيبهاي ناشي از  طوفان بحري ريتا روانه  تکزاس و لوئيزياناست


رئيس جمهور جارج بش ، امروز سه شنبه روانه تکزاس و لوئيزيانا است تا آسيب هاي را بررسي کند که از ناحيه طوفان بحري ريبا بميان امده است و همچنان د رمورد مساعي براي جبران خسارات معلوماتي را بدست اورد يک تعداد از تصفيه خانه هاي نفت بعد از انکه دو طوفان شديد بحري در جريان چهار هفته صورت گرفت ، مسدود مانده است اما رئيس جمهور بش ميگويد که وي ميخواهد که بخاطر حالت اضطراري کمبود نفت ، از ذخيره خانه هاي نفت امريکا استفاده کند طوفان بحري موسوم به ريتا ، سيلاب هاي توسيعي را بميان اورده و خسارات بزرگي را در اکثر شهر ها ببار اورده است تلفات جاني ناشي ازين طوفان حد اقل هفت نفر است بمشول پنج نفريکه در تکزاس در اثر گاز زهر دار کاربن منوکسايد از جنريتري هلاک شدند که در داخل منزل بکار انداخته بودند، بيست و چهار نفر از کهن سالان که از توفان توسط يک موتر سرويس فرار ميکردند در اثر حريقي که در موتر سرويس صورت گرفت هلاک گرديدند در عين زمان مشکلات سياسي طوفان بحري موسوم به کاترينا ادامه دارد ، مايکل بروان ، رئيس سابق اداره امور اضطراري امريکا در برابر کانگرس امروز در مورد عکس العمل هاي مقدماتي حکومت که فکر ميشود بسيار کند و ناکافي بوده است ، گواهي مي دهد . مايکل براون از مقام خود بعد از طوفاني از انتقادات استعفي نمود اما تا تکميل دوره انتقالي و تحقيق درين مورد که چه اشتباهاتي بعد از طوفان صورت گرفته است ، معاش کامل خود را دريافت ميدارد

XS
SM
MD
LG