لینک های دسترسی

تلفات ناشي از يک حملۀ بم انتحاري در کابل


يک بم افگن انتحاري ملبس با يونيفورم عسکري خود را در خارج يک مرکز تعليمي عسکري در مرکز کابل منفجر ساخت که باعث کشته شدن نه نفر بشمول خود بم افگن وجراحت حد اقل ۲۸ تن ديگر شد. محمد ظاهرعظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان گفت انفجار وقتي بوقوع پيوست که صاحب منطبان وعساکر در پايان روز آن مرکز تعليمي را ترک ميگفتند ودر انتظار بس هايي بودند که آنها را بخانه هايشان ميبرد. عبدالطيف حکيمي نطاق طالبان مسئوليت اين حملۀ مرگبار را ادعا کرده گفت بم افگن سردار محمد يک باشندۀ کابل بود. در ساير نقاط افغانستان يک انفجار کنار جاده در ولايت ننگرهار يک کارمند ملل متحد بنگلاديشي را در اواخر روز سه شنبه در حالي شديداً زخمي ساخت که قطار موترهاي ملل متحد بعد از بازديد از يک پروژه، باز گشت ميگشت.

XS
SM
MD
LG