لینک های دسترسی

ايران در مورد کاهش همکاري با ادارۀ بين المللي انرژي اتومي  اقدام ميکند


پارلمان تحت کنترول محافظه کاران ايران راي داد تا مباحثات روي لايحۀ را سرعت بخشد که حکومت را وادار ميسازد همکاري اش را با مفتشين ذروي ملل متحد کاهش بخشد. آژانس خبر رساني ارناي ايران ميگويد، پارلمان امروز چهارشنبه با ۱۶۲ راي موافق، ۴۲ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع اين لايحه را تصويب کرد. راي گيري بعد از قطعنامۀ هفتۀ گذشته ادارۀ بين المللي انرژي ذروي صورت گرفت که ايران را خبر داد اگر با مفتشين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي همکاري کامل ننمايد، به شوراي امنيت جهت وضع احتمالي تعذيرات راجع خواهد شد. تهران همچنان تهديد کرده است که مناسبات تجارتي آن کشور با کشور هايي که از قطعنامۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي طرفداري دارند قطع خواهد شد. ايالات متحدۀ امريکا وچندين کشور غربي ايران را به تلاش مخفي انکشاف اسلحۀ ذروي ملزم ميدانند. ايران اين الزامات را رد مي کند.

XS
SM
MD
LG