لینک های دسترسی

تهديد جنرال اسرائيلي درمورد پاکسازي مناطق شمالشرقي باريکۀ غزه


يک جنرال ارشد اسرائيلي هشدار داده که اگر شليک راکت توسط فلسطيني ها بداخل قلمرو اسرائيل دوام يابد، آن کشور مناطق شمال شرق باريکۀ غزه را به منطقۀ غير نظامي مبدل خواهد ساخت . تورن جنرال يسراييل ژڤ امروز چهارشنبه هنگام صحبت در راديواسرائيل گفت اگر شليک راکت ها توسط تندروان دوام يابد، تمام منطقۀ بيت هنون پاکسازي خواهد شد. اين تهديد تازه در حالي صورت ميگيرد که اسرائيل مبارزۀ پنج روزه عليۀ تندروان گروه هاي حماس وجهاد اسلامي را وسعت بخشيده که با استفاده از قواي توپخانه براي اولين بار در جريان چندين دهه بسوي باريکۀ غزه آتشباري ميکنند. طيارات اسرائيلي عمارات درباريکۀ غزه را مورد هدف قراردادند. گزارش تلفات وخسارات هنوزدر دست نيست . انگيزۀ حملات اسرائيل در اثر شليک راکت در روز هاي اخير هفته بسوي شهرک هاي سرحدي اسرائيلي ميباشد. اين حملات دوام يافت باوجوديکه حماس اعلام کرد که حملاتش را متوقف ميسازد

XS
SM
MD
LG