لینک های دسترسی

يک رهبر  سني هاي عراق ميگويد که قواي ايالات متحده بر منزلش حمله کرده اند


يک رهبر با نفوذ سني هاي عرب عراقي ميگويد که قواي ايالات متحده به منزل او در بغداد اوايل امروز پنجشبه حمله کرده و چهار محافظ اورا توقيف نموده اند ادنان الدوليمي ، به خبرنگاران گفت که ازين حمله تکان خورده است . وي گفت وي آواز مصالحه ملي و ضد فرقه گرائي است نطاق اردوي ايالات متحده در بغداد به صداي امريکا گفت که وي نميتواند که اين موضوع را تائيد نمايد که قواي امريکايي بر خانه الدوليمي ، يورش نموده باشند الدوليمي ، رياست يک گروه موسوم به «کانفرانس مردم عراق » را بعهده دارد که يک سازمان سياسي مهم بوده و از اقليت سني هاي عراق نمايندگي ميکند اين گروه از سيني هاي عرب تقاضا مينمايد تا عليه قانون اساسي جديد که ماه آينده به يک همه پرسي راجع ميشود ، راي بدهند و گروه ميگويد که اگر اين سند به تصويب برسد ، سني هاي عرب در صورتيکه عراق به مناطق شيعيان ، کرد ها و سني ها منقسم گردد در يک محدوديت کامل ميمانند

XS
SM
MD
LG