لینک های دسترسی

پيروزي احتمالئ حزب بر سر اقتدار فتاح در انتخابات فلستينيان


نتايج مقدماتي انتخابات در مناطق فلستيني نشان ميدهد که حزب بر سر اقتدار محمود عباس ، يعني جنبش فتاح ، در انتخابات ولايتي که بروز پنجشنبه در کرانۀ غربي انجام يافت ، بيش از پنجاه فيصد آراء را بدست آورده است. مقامات انتخابات ، نتايج متفاوتي را ارائه کرده اند ، ولي نتايج بصورت عموم نشان ميدهد که حزب فتاح ، پيروز شده است. گروه مليشۀ حماس که توقع ميرفت طرفداران زيادي خواهد داشت ، صرف چيزي بيشتر از ۲۰ فيصد آراء را کسب کرده است. رجوع مردم پاي صندوق هاي راي قوي بوده است ، چنانچه بيش از ۸۰ فيصد راي دهندگان واجد شرايط ، شوراي هاي محلي را در ۱۰۴ قريه و شهر کرانه غربي انتخاب خواهند کرد. حماس ، علت عقب ماني درين انتخابات را توقيف کانديدانش ميداند ، کانديداني که در جريان يک هفته حملات هواي اسرايل که در قبل از انتخابات صورت گرفت ، توقيف گرديدند. امروز جمعه ، قواي اسرايل دو مليشۀ مربوط لواي شهداي القصاء را در جريان يک عمليات که هدف آن پيدا کردن فلستينان فراري در کمپ ريفوجي نيبلوس بود ، هلاک ساخت. همچنان قواي اسرايلي ، يک پسر ۱۳ ساله را در جريان يک واقعه در يک کمپ ديگر ، هلاک نمود.

XS
SM
MD
LG