لینک های دسترسی

هند مساعي جديد را براي افزايش تماسهاي مردم انکشور با پاکستان معرفي کرده است


هند يکسلسله اقداماتي را که براي مردم انکشور و پاکستان تماسهاي را فراهم ميکند قبل از مسافرت وزير خارجه هند به اسلام اباد معرفي نموده است پرناب مکرجي به وزير دفاع هند به خبرنگاران گفت که هند تصميم گرفته است تا پينمان سال ۱۹۸۲ با پاکستان را تعديل نموده و بشرايط ويزه و خدمات قونسلگري ها آزادي بيشتر بدهد اين تعديل در جريان بازديد چهارروزه ، نتور سنگ وزير خارجه هند از اسلام آباد صورت خواهد گرفت که وي پيشرفت عمليه بيست و يک ماهه صلح را مورد بررسي قرار ميدهد به تقريب بازديدش، برناب موکرجي همچنان گفت که هند و پاکستان موافقه کرده اند تا عساکر شانرا از يخچال هاي سياچين بيرون بکشند اما براي اينکه اين پيمان را چگونه مورد اجرا قرار دهند به مذاکرات بيشتري ضرورت است اين يخچال ها بيش از شش هزار متر ارتفاع داشته و در منطقه کشمير موجود است که يکي از مرتفع ترين ميدان هاي جنگ در جهان بشمار ميرود که در انجا عساکر بيشتر از سرما ميميرند تا در ميدان جنگ

XS
SM
MD
LG