لینک های دسترسی

جاپان و چين  مذاکرات  دوروزه شانرا  در توکيو امروز شنبه  بدون حصول کدام موافقه  بر منازعه  شان  برانرجي به انجام رسانيدند


طي مذاکرات بين طرفين ، جاپان از چيبن تقاضا کرد تفحصات گاز طبيعي را در يک ساحه مورد نزاع در بحر شرق چين خاتمه بدهد . توکيو همچنان پيشنهاد کرد دو کشور بر آينده انکشافي جميع منابع در ساحه همکاري کنند . علامه اي ديده نشده که چين به قبول تقاضا هاي جاپان حاضر گردد اما فرستاده هاي پيکنگ ميگويند در دورديگر مذاکرات بين شان در ماه جاري بدان پاسخ خواهند داد. چين ميگويد حق دارد در سمت چيني خط فاصل آب هاي ساحلي دو کشور به تفحصات گاز طبيعي بپردازد . توکيو مدعي است برمه کاري چين ممکن است به منابعي برخورد کند که در حوزه اقتصادي آب هاي ساحلي جاپان قرار باشد .

XS
SM
MD
LG