لینک های دسترسی

فورم اقتصادي اسلامي  جهان  امروز شنبه  در کوالالمپور افتتاح شد


فورم اقتصادي اسلامي جهان امروز شنبه در کوالالمپور افتتاح شد . در اين گرد هم آئي صدرعظم پاکستان خواستار رستاخيز مجدد اسلامي گرديد شوکت عزيز به نمايندگان حاضر در مجمع گفت ۳۹ درصد از مسلمانهاي سر تاسرجهان در فقر بسر مي برند هرچند بسياري از آن ها منابع طبيعي عظيم چون زخاير نفتي دارند . اوهمچنان گفت بزرگترين معضله اي که مسلمانها بدان مواجه اند انتباه منفي اي است که مردم ازاسلام دارند بشمول ارتباط ي که فکر مي کنند بين دين و دهشت افگني وجوددارد. شوکت عزيز صدراعظم پاکسنان آنچه را که « نقشه راه » براي استفاده اعظ مي از نيروي دول اسلامي خواند توضيخ کرد او گفت اقتصاد دول اسلامي بايد ازطريق ازبين بردن بسياري از مقررات ، آزاد ي اقتصادي و در پيش گيري تشبثات خصوصي دو باره اعمار گردد.

XS
SM
MD
LG