لینک های دسترسی

تجليل  پانزدهمين سالگرد وحدت مجدد آلمان


آلمان پانزدهمين سالگرد توحيد مجدد خودرا در ميان رکود و بلاتکليفي سياسي در بين دو حزب عمده کشور تجليل ميکند . امروز سوم اکتوبر مصادف به روزي در سال ۱۹۹۰ است که کشور آلمان براي بار نخست از جنگ جهاني دوم ببعد و انقسام به دو آلمان غرب ديموکراتيک و آلمان شرقي کمو نيستي ، دوباره توحيد يافت . اين مراسم در خلال بن بست و انشعاب ممتد سياسي در حکومت آلمان دست ميدهد که بعداز نتايج بي نتيجه انتخابات پارلماني در آلمان پديدارشده است . گريرهارد شرودر صدراعظم آلمان از حزب سوسيال ديموکرات صرف چهار کرسي کمتر از حزب اتحاديه کرسچن ديموکرات رقيب اش انگلا مرکل دارد . هيچ کدام از اين دو حزب ، کرسي هاي کافي براي کسب اکثريت قاطع در مجلس سفلي پارلمان آلمان ندارند تا صدراعظم آينده کشوررا تعين کنند . هردو طرف تا کنون مصروف مذاکره براي تشکيل يک حکومت ائتلافي در آمان بوده اند اما پيشرفتي نداشته اند چه شرودر و ميرکل هردو اصراردارند صدراعظم شوند .

XS
SM
MD
LG