لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضا هاي روزنامه هاي آسيائي مبني براينکه عليه دهشت افگني بايد مواظب بود


روزنامه هاي دول آسيائي و اطراف آن در عکس العمل بمقابل حوادث انفجارات اخير بم در بالي ، خواستار مواظبت شده و موضوع عمده سرمقاله هاي امروز دوشنبه آنها را همکاري بيشتر ملل و مواظبت و دقت جاري در جنگ بمقابل دهشت افگني تشکيل ميدهد . روزنامه « صوت چاينا مور نينگ پوست » هانکانگ بزبان انگليسي مينگارد : اين بم گذاري ها خاطر نشان ميسازد که غفلت و گذشت محل ندارد . روزنامه « فيليپين ستار » ميگويد : اين حملات بطور ترسناک خاطر نشان ميسازد که منطقه نمي تواند در مواظبت خود عليه تهديد دهشت افگني فروگذاشت کند .» « تايلند بنکاک پوست» مينويسد : اگر قرارباشد قواي امنيتي ، براي امحاي دهشت افگنان و انکشاف صلح آميز ، استخبارات شانرا تقويه کنند ، همکاري بيشتر از ماوراي سرحد ضروري است .» روزنامه «جاگارتا پوست اندونيزيا » خواستار حمايت وعکس العمل بهترحکومت آٌنکشورشده و گفته است : اين بم گذاري ها « عدم موثريت پليس و موسسات استخباراتي » کشور را نشان ميدهد .

XS
SM
MD
LG