لینک های دسترسی

حالت آماده باش اسرائيل  قبل ازحلول سال نو يهودي ها


اسرائيل ميگويد اردوي آن کشور در پيش بيني مراسم تجليل ازسال جديد يهودي ها ، که امروز شنبه با فرا رسيدن شب آغاز مي گردد، بحالت آماده باش عمومي قرار گرفته است . اين حالت آماده باش تا ختم ماه جاري که طي آن اسرائيل يک سلسله روز هاي تعطيل مذهبي را برگذار مي کند، نافذ باقي خواهد ماند . در اين هفته ، مسلمانها نيز ماه مبارک رمضان را آغاز مي کنند خبرنگار صداي امريکا در بيت المقدس ميگويد هُشدار امنيتي اسرائيل بيشتر در اطراف بيت المقدس متمرکز خو اهد بود ، اما قواي نظامي اسرائيل همچنان براي دفع حملات تندروان فلسطيني ، راه هاي عبور و مروربه ساحل غربي و باريکه غزه رامسدود کرده است . از جانب ديگر اسرائيل هشدار جدي داده است تا سياحين يهود ازرفتن به اماکن تفريحي و صيفيه ها ي بحيره سرخ مصر ، که اسرائيل مدعي است افراطيون فلسطيني در آن اماکن، اختطاف سياحين يهودي ر ا طرح کرده اند ، خودداري کنند . و اما در مغايرت با اين هشدار هاي امنيتي ، اريل شارون صدراعظم اسرائيل ميگويد او و محمود عباس ، رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها بروز يکشنبه نسبت اين ايام تعطيل به همديگر تهنيت گفتند و موافقه کردند درآينده نزديک با هم ملاقات کنند .

XS
SM
MD
LG