لینک های دسترسی

يهوديان امروز  سال نو خود را تجليل ميکنند


يهوديان سرتاسر جهان با خانواده هاي خود يکجا شده و امروز سه شنبه را که اولين روز سال يهودي است و بنام روشاشانه ياد ميشود تجليل ميکنند بحساب تقويم يهوديان اين سال ۵۷۶۶ ميباشد در اسرائيل ، اردو بحالت اماده باش کامل عليه حملات تندروان فلسطيني قرار دارد در اياميکه اسرائيلي ها تعطيلات را با دعاخواني و محافلي ، تجليل ميکنند سلوان شلوم وزير خارجه اسرائيل اين روز را با يک مقاله ابراز نظر در بزرگترين روزنامه انگليسي زبان « جاکارتا پوست بنشر سپرده است . درين مقاله که عنوان ان « وقت گفت و شنود براي حل موضوع فلسطنيان رسيده است » شلوم بر اين نکته اصرار ميورزد که يهوديان و مسلمانان ميتوانند در صلح و دوستي بسر ببرند خدماتي هم در چندين شهر ايالات متحده براي يهودياني در نظر گرفته شده است که در اثر طوفان شهر آسيب ديده نيواورلينز را ترک کرده اند . تقريبا نصف از باشندگان شهر که تخمينا ده هزار نفر ميشود اکنون در نزديکي هيوسن در ايالت تکزاس بسر ميبرند روشاشانه با ده روز تجليل يهوديان آغاز ميشود و با يو کيپور بتاريخ ۱۳ اکتوبر به پايان ميرسد

XS
SM
MD
LG