لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش   تصويب سريع  تقرر محکمه عالي را تقاضا نموده است


رئيس جمهور بش از مجلس سناي ايالات متحده تقاضا نموده است تا پايان نوامبر دومين تقرر قاضي محکمه عالي را که فعلا مشاور قانوني قصر سفيد است تائيد نمايد. جارج بش دريک کانفرانس مطبوعاتي امروز سه شنبه هيريت مايرز را که يک روز قبل به عضويت محکۀ عالي او را نامزد کرد بحيث بهترين انتخابش براي اين محکمه خواند رئيس جمهور بش ، از پاسخ به اين سوال که ايا روي موضوع سقط جنين که براي گروههاي زنان و اکثر متحدين محافظه کارش يک موضوع بسيار جدي است با خانم مايرز صحبت کرده است يانه ابا ورزيد ، رئيس جمهور گفت کانگرس موضوعات ديگري را مانند کمک به اعمار مجدد مناطق آسيب ديده از طوفانهاي کترينا وريتا پيشرو دارد جارج بش بر کانگرس اصرار ورزيد تا کاهش هاي واقعي را در مصارف به استثناي امور امنيتي جهت توازن مصارف بازسازي در نظر بگيرد رئيس جمهور همچنان اين مطلب را تاکيد نمود که ايالات متحده و متحدين اينکشور شورشيان عراق را مغلوب خواهند کرد

XS
SM
MD
LG