لینک های دسترسی

گروه مدافع حقوق خبرنگاران رهايي يک ژورناليست افغان را تقاضا نموده اند


کميته دفاع از ژورناليستان رهايي فوري مدير مسوول يک مجله زنان را که به اتهام کفر گويي توقيف شده ، از حکومت افغانستان ، تقاضا نموده است محقق نصب ، مدير مسوول مجله حقوق زن بروز شنبه بخاطر نگارش مقاله ايکه حکومت ادعا ميکند کفر گويي در برابر اسلام است ، توقيف گرديد، يک ملا از حومه کابل عليه اين مجله اقامه دعوا نموده است ان کوپر ، رئيس گروه حقوق مطبوعاتيان که مقر ان در نيويارک است ميگويد که اين توقيف منعکس کننده طرحهاي اخير است که براي ازبين بردن آزادي مطبوعات در افغانستان بکار ميرود. وي گفت که ژورناليستها بخاطر کار شان نبايد زنداني شوند اين گروه اظهار ميدارد که رئيس جمهور حامد کرزي قانون مطبوعات را در مورد مصادره متوني که حکومت فکر ميکند توهين به اسلام باشد ، سال گذشته به امضا رسانيده است

XS
SM
MD
LG