لینک های دسترسی

Breaking News

هند و پاکستان تعهد کرده اند که مساعي صادقانه اي را در مورد کشمير انجام دهند


هند و پاکستان تعهد نموده اند که مساعي «صادقانه » را براي دريافت يک راه حل صلح آميز به معضله کشمير انجام دهند که زمينه و علت دو جنگ بين دو کشور همسايه را فراهم کرده بود تعهد انها در يک بيانيه مشترکي آمده است که بروز سه شنبه بعد از دو روز مذاکره بين خورشيد کسوري وزير خارجه پاکستان و نتوار سنگه وزير خارجه هند که از پاکستان ديدن ميکند ، منتشر گرديد در بيانيه امده است که حل صلح آميز اين موضوع بايد «بصورت صادقانه ، مثمرو نگاهي به آينده » صورت بگيرد . رئيس جمهور پرويز مشرف نيز با نتوار سنگ ملاقات نمود قبلا وزراي خارجه هردو کشور درجلسه اي کمسيون مشترک اقتصادي شرکت کردند که براي اولين بار بعداز ۱۶ سال دائر شد که راه را براي تشويق تجارت و همکاري هاي اقتصادي باز ميکند بروز دوشنبه هردو جانب موافقه کردند که درمورد آزمايشات راکت هاي بلستيک ، يکديگر را قبلا اطلاع خواهند داد و يک لين مستقيم مکالمات تلفوني بين ادارات محافظين سرحدي دو کشورخواهند داشت

XS
SM
MD
LG