لینک های دسترسی

طالباني با بلير ملاقات کرد، حمله در عراق ۱۱ نفر را کشت


بم گزاران انتحاري امروز در بغداد در حالي دو حملۀ مهلک را براه انداخته ۱۱ نفر را کشتند که رئيس جمهور عراق به پيشواز همه پرسي روي قانون اساسي، در لندن با صدراعظم برتانيه ملاقات کرد. قرار بود بيم افزايش خشونت قبل از همه پرسي هفتۀ آينده يکي از موضوعات داخل مذاکرات جلال طالباني، رئيس جمهور عراق و توني بلير، صدراعظم برتانيه باشد. جلال طالباني طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک به تعقيب ملاقات شان گفت حضور عساکر امريکائي و برتانوي قاطعاً حياتي است و تقسيم اوقاتي براي خروج آنها تعيين نگرديده است. توني بلير بنوبۀ خود گفت از مواد منفجرۀ جديد و خطرناکتري در عراق استفاده ميشود و سؤ ظن هاي غير مؤثق وجود دارد که اين مواد از ايران و يا حزب الله، متحد لبناني ايران بعراق ميرسد.

XS
SM
MD
LG