لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران ميگويد ساير کشورها بميانجي گري مذاکرات ذروي علاقمند اند


رئيس جمهور ايران ميگويد ساير کشورها برعلاوۀ برتانيه، فرانسه و آلمان پيشنهاد کرده اند که در مذاکرات روي فعاليت هاي ذروي ايران داخل شوند و تهران پيشنهادات آنها را تحت غور قرار داده است. محمود احمدي نژاد، بدون اينکه تفصيلي ارائه کند بوسايل نشراتي ايران گفت دروازه براي دخول ساير کشورها بمذاکرات باز است. اما او هشدار داد که ايران هيچگاه مذاکراتي را قبول نخواهد کرد که حق آن کشور را براي استفادۀ صلح آميز از انرژي ذروي به چالش بگيرد. در ماسکو، سرگي لڤروف، وزير خارجۀ روسيه اين اظهار نظرها را رد کرد که کشورش ميخواهد در مذاکرات داخل گردد. او گفت روسيه ميخواهد يک طريق موازي را جهت بدست آوردن نتايجي که بمصالح همه باشد تعقيب کند. سرگي لڤروف بعد از ملاقات با محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي صحبت ميکرد. بروز چهارشنبه، محمد البرادعي در مورد از سر گرفتن زود مذاکرات بين اروپا و ايران اظهار خوش بيني کرده بود. ايران اين اتهامات را تکذيب ميکند که آن کشور کوشش دارد اسلحۀ ذروي توليد نمايد.

XS
SM
MD
LG