لینک های دسترسی

حمله انتخاري بر تندروان شيعه در بصره


در اثر يک حمله انتحاري بم در جنوب عراق ، در مقابل مجتمعي از آپارتمان هاي مورد استفاده تندروان شيعه و همکار با حکومت عراق ، حد اقل يک نفر کشته شده و چندين تن ديگر را زخمي شده اند.

هدف از اين حمله در شهر بصره که دومين شهر بزرگ عراق است ، ظاهراً « لواي تندروان بدر» بوده است. گذارش هاي خبري مشعر است که حسن الرشيد ، والئ سابق بصره ، که يک رهبر تندرو ميباشد، صدمۀ نديده است .

لواي بدر ، بخش نظامي « شوراي عالي انقلابي اسلامي » است که بزرگترين حزب سياسي در حکومت عراق ميباشد. بصره در قبل از راي گيري روز يکشنه آينده ، بر يک قانون اساسي جديد عراق ، مورد اصابت قرارگرفته است.

مقامات دربغداد ميگويند ، در هنگام اجراي همه پرسي بر آن قانون اساسي ، تدابير شديد امنيتي در سراسرعراق نافذ خواهد بود و براي جلوگيري از ورود مخفيانه شورشيان ، سرحدات عراق مسدود خو اهد بود .

عساکر امريکائي و عراقي در حاليکه بيش از ۱۵ ميلون عراقي براي تعين سرنوشت قانون اساسي جديد راي خواهند داد ، از مراکزراي دهي حراست خواهند کرد

XS
SM
MD
LG