لینک های دسترسی

در خواست يونسيف براي بيست مليون دالر کمک براي اطفال زلزله زدۀ پاکستاني


صندوق پولي ملل متحد براي خردسالان يا « يونيسف» ، خواستار يک مجموعه پولي اوليه ۲۰ ميليون دالري براي آنعده خردسالان و خانوادهائي شده که از زلزله در پاکستان صدمه ديده اند . اين اداره ميگويد در بين هر پنج نفر صدمه ديده در ساحه، يک کودک سن کمتر از پنج سال قرار دارد و تقريباً نصف اين تعداد کمتراز ۱۸ سال عمردارند . بسيار ي از قربانيان کودکان مکتب بوده اند که قبل از وقوع زلزله ، تازه دروس شانرا آغاز کرده بودند . ان ام ون من ، مدير اجرائيي يونيسف ميگويد : اين تقاضاي آن موسسه، بمعني عمل فوري براي حفظ جان کودکان است . موصوفه ميگويد کمک هاي تقاضا شده شامل خدمات صحي ، آب پاک ، مواد غذائي مغذي براي نوزدان ، البسه و پناهگاه ميگردد. يونيسف ميگويد به ارسال پرسونل و مواد مورد ضرورت از دفاتر منطقوي خود به پاکستان شروع کرده است . يونيسف ميگويد با اضافۀ اين ، آن موسسه براي تيم هاي جراحان پاکستان در خط اول که ذريعه هيلي کوپتر ها به بسياري از ساحات بسيار دور دست برده مي شوند ، مواد لوژيستيکي و تجهيزات را فراهم ميسازد.

XS
SM
MD
LG