لینک های دسترسی

افزايش درمجموع تلفات زلزلۀ جنوب شرق آسيا 


کشور هاي کمک دهنده ، اطبا ، مواد غذائي و خيمه ها را به شتاب به پاکستان صدمه ديد ه از زلزله مي رسانند که در آن گفته مي شود رقم تلفات از فاجعه دستد اده زيادتر از ۲۰٫۰۰۰ نفر شده است . در مظفرآباد ، که بيشترين صدمات را ديده است ، مغازه داران با چپاولگران تصادم کرده اند در حاليکه اعضاي گرسنه خانواده ها، به تعداد زياد ، در زير خيمه هاي موقت در انتظار کمک عاجل بسر مي برند .. ادارات تعاوني بشري ميگويند زياده ا ز ۱۲۰ هزار نفر به پناهگاه احتياج شديد دارند و امکان دارد تا ۴ ميليون نفر اززلزله روز شنبه ، که شدت آن ۷٫۶ بود و باعث تخريبات و يرانيها در تمامي منطقه شمالي کوهستاني گرديد ، بي خانمان گردند . زلزله جنوب آسيا که شديدترين در نوع اش طي يک صدسال خوانده شده ، در هند نيز باعث هلاکت ۹۰۰ نفر شده است . کوفي انان سرمنشي موسسه ملل متحد ميگويد به همه بخشهاي ملل متحد د ستور داده است تا هر چه امکان داشته باشد انجام بدهند . صليب سرخ بين المللي ميگويد تصميم دارد مواد غذائي عاجل و پناهگاه ها را براي زياده از ۱۰۰٫۰۰۰ مردمان صدمه ديده وبيشترآسيب پذير که در هواي سرد گير مانده اند ، برساند . قرار است طيارات و هيلي کوپتر ها ي بيشتر حامل عملۀ نجات ومواد خيريه ازايالات متحده ، ايران و روسيه وساير کشور ها به منطقه بر سند.

XS
SM
MD
LG