لینک های دسترسی

اسرائيل يک بم افگن ۱۴ سالۀ فلسطيني را دستگير کرده است


قواي نظامي اسرائيل ميگويد يک پسر ۱۴ سالۀ فلسطيني را درکرانۀ غربي دستيگر کرده که توسط تندروان مجبور ساخته شده بود بم افگن انتحاري شود . قواي نظامي اسرائيل علاوه ميدارد اين پسر ۱۴ ساله به تحقيق کنندگان گفته که تندروان مربوط به لواي شهداي الاقصي تهديد کرده بودند که اگر بحيث يک بم افگن تحت تربيه قرار نگيرد، او را به قتل خواهند رسانيده و بحيث همکار اسرائيل قلمداد خواهند کرد. اسرائيل ميگويد اين پسر در ۱۴ سالگي بحيث يکي از جوانترين بم افگنان انتحاري ميبود که تابحال دست گير ميشود. اما آژانس اسوشيتد پرس از قوماندان لواي شهداي الاقصي نقل قول کرده که اين مظنون اصلاً ۱۷ ساله است . اين قوماندان همچنان گفت که اين جوان بخاطري بحيث يک کانديد براي بم افگني رد شده که يگانه پسر در خانواده اش ميباشد. در يک واقعۀ جدا گانه قواي مخفي اسرائيلي در کرانۀ غربي رود اردن يک تندرو تحت تعقيب گروه حماس را که به شموليت در چندين واقعۀ بم افگني انتحاري در جريان ده سال گذشته متهم بود، باز داشت کرده اند.

XS
SM
MD
LG