لینک های دسترسی

صدراعظم برتانيه لايحۀ ضد دهشت افگني آن کشور را  افشا نمود


توني بلير صدراعظم برتانيه لايحۀ ضد دهشت افگني حکومت را به پارلمان ارائه کرد و بار ديگر ازفقراتي دفاع کرد که توقيف مظنونين دهشت افگن را تا نود روز بدون محاکمه اجازه ميدهد. اين لايحه که بعداز بم گذاري هاي دهشت افگني هفتم جولاي در لندن پيشنهاد شده منع سازمان هاي را که از دهشت افگني حمايت دارند ويا نشرات افراطي را بفروش ميرسانندتقاضا ميدارد. اين لايحه همچنان برتانوي ها را از اشتراک در کمپهاي تربيوي دهشت افگني مانع ميشود. بروز سه شنبه توني بلير گفت پليس براي تمديد دوران حبس چنين اشخاص از دو هفته که در حال حاضر مقرر است استدلال قابل قبولي نموده است . وي گفت مقامات با نوع جديد دهشت افگني مواجه هستند که وقت بيشتر براي تحقيقات و در بسااوقات همکاري با سازمان هاي خارجي را ايجاب ميکند. منتقدين مي گويند اين قوانين آزادي هاي مدني را صدمه ميزند.

XS
SM
MD
LG