لینک های دسترسی

عراق در روز قبل از همه پرسي عمدتاً آرام است


در حاليکه تدابير شديد امنيتي در آستانۀ همه پرسي سراسري روي قانون اساسي عراق تعميل ميشود، امروز جاده ها در بغداد آرام است. ملاها هنگام اداي نماز جمعه، قانون اساسي را مورد بحث قرار دادند، بعضي ها از نمازگزاران خواستار شدند تا بطرفداري ازان و بعضي ديگر از ملاها تقاضا کردند مردم بمخالفت ازان راي بدهند. يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده گفت نسبت بروزهاي قبل از انتخابات پارلماني ماۀ جنوري تعداد حملات کمتر است ولي او گفت قواي عراقي و ائتلاف بيدار خواهند بود. وقايع متفرق خشونت باعث قتل چهار فرد پوليس و جراحات چندين عراقي در بعقوبه، کرکوک و بغداد گرديده است. شورشيان همچنان مقر بزرگترين حزب سياسي عرب هاي سني را در بغداد منفجر ساخته و بر يک دفتر ديگر در خارج شهر آتش زدند. اين ظاهراً يک عمل تلافي جويانه عليۀ حزب اسلامي عراق بخاطر تصميم آن حزب براي پشتيباني از قانون اساسي است.

XS
SM
MD
LG