لینک های دسترسی

تخمينات تعداد تلف شدگان زلزلۀ به حد اقل ۴۰ هزار نفر بلند رفته است


مقامات در کشمير تحت کنترول پاکستان ، تخمينات تعداد تلف شدگان زلزلۀ مصيبت باري را که هشت روز قبل درين منطقه به وقوع پيوست ، به حد اقل ۴۰ هزار نفر بلند برده اند. اين رقم ، تعداد مجموعئ تلف شدگان را به بيش از ۵۴ هزار نفر بلند ميبرد. سيکندر حيات خان ، نطاق صدر اعظم کشمير تحت کنترول هند در بخش پاکستانئ منطقۀ هيماليا گفت ، با ادامۀ مساعي نجات در قريه هاي مجاور، تعداد تلف شدگا ن شايد ازين هم بلند تر برود. در حاليکه نجات يافتگان بي سرپناه هنوز هم شديدا به کمک ضرورت دارند ، بروز يکشنبه ، باران هاي شديد و هواي سرد ، باعث فسخ مساعي امداد رساني زريعۀ طيارات در کشمير تحت کنترول پاکستان گرديد. مقامات نظامي ميگويند وضع جوي خراب ، احتمالا باعث تلفات بيشتر افراد بي خانمان که با زمستان طويل هيماليا رو برو اند ، گردد. بروز شنبه ، يک هليکوپتر نظامي پاکستاني که در حال انتقال مواد امداد به ساحات غير قابل دسترسي بود ، سقوط کرده و ۶ عسکر سر نشين ان هلاک شدند. پرواز هاي کمکي در منطقۀ هيمالياي مربوط هند نيز فسخ گرديد. در هند حدود ۱۴ صد نفر در اثر اين زلزله هلاک شده اند.

XS
SM
MD
LG