لینک های دسترسی

بر طرفي  پنجاه کارمند امور انتخاباتي به اتهام  تقلب


مامورين امور انتخاباتي پنجاه کارمند را به سؤ ظن دست بازي درانتخابات پارلماني ماه گذشته، از وظيفه برکنار کرده اند. ريچارد اتوود ، رئيس کميسيون مشترک انتخابات افغان و ملل متحد گفت بيش از ۶۵۰ صندوق اوراق راي دهي که اشتباه دست بازي در انها ميرفت ، از شمارش باز داشته شده اند. ولي او تقاضا ي شمارش دوباره را رد کرده و گفته است که اين يک مشکل گسترده نيست. ريچارد اوتود،همچنان علاوه کرد تداوم تحقيقات در باره اتهامات تقلب، ، عمليۀ شمارش آراء را بطي ساخته است. موضوع تقلب ، بروز يکشنبه باعث تظاهراتي در قندهار گرديد. در عين حال ، مقامات ميگويند آنها شمارش آراء را در دو ولايت ، نيمروز و فراه ، به پايان رسانيده اند. توقع برده ميشود نتايج رسمي آن در هفته هاي بعدي اعلام گردد. ضمنا ، مدافعين حقوق بشر هشدار داد اند که کانديدان پيروز شده ، شامل افرادي اند که با گروه هاي مسلح ارتباط دارند و هم شامل حد اقل دو دو عضو سابق طالبان مي باشند.

XS
SM
MD
LG