لینک های دسترسی

واشنتگتن ايران را بر تقويۀ مليشه ها در جنوب عراق ، هشدار داده است


رايس بروز يکشنبه در لندن گفت واشتنگتن سعي داشته است تا اين پيام را از طرق ديپلوماتيکي با ايران که از آن به ندرت استفاده ميکند ، به آنکشور برساند. ايالات متحده و ايران روابط ديپلوماتيکي ندارند. رايس گفت واشنتگتن ، ازين نوع طرق ديپلوماتيکي صرف براي ارسال پيام هاي سفت استفاده ميکند. برتانيه ايران را به تقويۀ شورشيان که مسول يک سلسله حملات مرگبار بر قواي ائتلاف در جنوب عراق هستند ، متهم ساخته است. تهران اين اتهامات را رد کرده است. لندن آخرين توقف رايس در سفر اش به اروپا ، روسيه و آسيائي مرکزي بود. او از مساعي برتانيه در متقاعد ساختن ايران براي فسخ پروگرام هاي زروي اش ، ستايش کرد. واشتنگتن باور دارد ايران سعي دارد سلاح زروي توليد کند. رايس همچنان گفت به عقيدۀ او قانون اساسي عراق احتمالا به تصويب رسيده است. او اظهار داشت که اشتراک وسيع مردم در عمليۀ راي دهي ، براي دهشت افگنان يک شکست ميباشد.

XS
SM
MD
LG