لینک های دسترسی

حد اقل پنج نفر در تازه ترين حملات که عامل آن شورشيان مسلمان ، در تايلند خوانده ميشود ، کشته شده اند


پليس ميگويد ، حدود ۲۰ تن ، بر يک معبد در ولايت پوتاني حمله کرده و يک راهب بودائي و دو پسرنوجوان را کشته اند. پليس ميگويد معبد و اجساد آن دو پسر به آتش کشيده شده اند. و در يک واقعۀ جداگانه ، حد اقل دو تن کشته شده اند. از سال ۲۰۰۴ بدين سو ، تقريباً يک هزار نفر در ولايات جنوبي همسرحد با ماليزيا که اکثريت شان را مسلمانها تشکيل ميدهد ، کشته شدند. تحليل گران و مقامات ، جدائي طلبان اسلامي ، جنايتکاران سازمان يافته ، فساد و ارشتاي محلي را در بر خورد ها و گلوله باري هاي يوميه ، بم گذاري ها و حملات تخريبکارانه ، مسئول ميدانند. تايلند عمدتاً يک کشوربودائي است و بسياري مردم در جنوب معتقد اند که بنکاک عليه شان بخاطر اينکه مسلمان اند از تبعيض کار مي گيرد .

XS
SM
MD
LG