لینک های دسترسی

هشت روز بعد از زلزلۀ مصيبت بار که ده ها هزار نفر را در کشمیر تحت


کنترول پاکستان هلاک ساخت ، عمليۀ نجات پاکستاني ، يک دختر خورد سال را از زير خرابه ها بيرون آوردند. والدين اين دخترک در اثر اين زلزله کشته شده اند. جنرال شوکت عزيز ، نطاق اردوي پاکستان گفته است ، عساکر نجات اين دخترک را که از مرض پوليو يا فلج رنج ميبرد ، در قريۀ سنيگر ، واقع در صوبۀ شمال غرب پاکستان پيدا کردند. نطاق گفت عساکر ، از محل موجوديت اين دخترک ، توسط دو برادر کوچک اش که هر يک هفت و ۹ ساله بوده و همراه با خواهر هفت ماهۀ خود ، جهت گرفتن کمک به کمپ هاي امداد آمده بودند ، خبر شدند. اين دو پسر ، عساکر را به خانۀ رهنمائي کردند که خواهر شان در آن گير مانده بود. اين خبر ، پاکستان آسيب ديده را لحظۀ مسرت بخشيد ، و آن در روزيکه باران هاي شديد بر مصبيت يک تعداد بي شمار نجات يافتگان بي سر پناه ، ميافزود. تعداد تلف شدگان زلزله پاکستان به تقريبا ۴۰ هزار نفر رسيده است.

XS
SM
MD
LG