لینک های دسترسی

مسافرت  رئيس جمهور به آسيا


قصر سفيد ميگويد رئيس جمهور بش درجلسه اقتصادي سران آسيا و بحر الکاهل در ماه نوامبر در شهربوسان کورياي جنوبي شرکت خواهد کرد . در يک بيانيه قصر سفيد گفته شده که رئيس جمهور بش در اين سفر درباره رشد تجارت آزاد ، تقويه رشد اقتصادي و تشديد همکاري امنيتي منطقوي صحبت ومذاکره خواهد کرد . انتظار مي رود رئيس جمهور بش با «نو مو هيوم » ، رئيس جمهور کورياي جنوبي به تاريخ ۱۷ نوامبر ملاقات کرده و با سايررهبران در جلسه اقتصادي آسيا و بحر الکاهل ملاقات هاي دو جانيه اي راانجام بدهد . گروه اقتصادي آسيا وبحرالکاهل ، که ۲۱ عضو دارد ، شامل دول بحر الکاهل مي گردد که جهت بحث برموضوعات تجارتي ، امنيتي و ساير مسايل بطور منظم با هم ديگر شان ملاقات مي کنند . يک سخنگوي قصر سفيد گفت رئيس جمهور همچنان طي اين مسافرت چندين مسافرت حاشيوي انيز خواهد کرد . قراراست رئيس جمهور به تاريخ ۱۹ نوامبر به پيکنگ مسافرت کند . همچنان قرار است اولين مسافرت اش را به تاريخ ۲۱ نوامبر به مغلستان انجام داده و بارئيس جمهور مغلستان ، « اينجابايار» ، ملاقات کند .

XS
SM
MD
LG