لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش رهبران مسلمان را براي مراسم عنعنوي افطار در قصر سفيد دعوت نمود


رئيس جمهور در تذکراتش خطاب به امريکاييان مسلمان و سفراي کشور هاي ايکه اکثريت نفوس شانرا مسلمانان تشکيل ميدهند گفت افتخار دارد ، افطار را در تالار دولتي ميزباني ميکند وي گفت امريکاييان به تعهداتي که تمام مسلمانان در برابر عقايد ، خانواده و تعليمات شان دارند احترام ميکنند جارج بش در مورد جنگ عليه دهشت افگني سخن زده گفت انانيکه جان مردان ، زنان و اطفال بيگناه را ميگيرند پيروان مفکوره تشدد هستند که با دين اسلام بسيار متفاوت است رئيس جمهور اظهار داشت که اکثر دانشمندان مسلمان ميگويند که قران دهشت افگني را تقبيح کرده است

XS
SM
MD
LG