لینک های دسترسی

کمسيون انتخابات عراق نتايج همه پرسي را بررسي ميکند


مامورين انتخابات عراق نتايج همه پرسي روز شنبه بر قانون اساسي انکشور را مورد بررسي قرار داده ميگويند رسيدگي به ان بدين مفهوم نيست که در راي دهي ، خلاف رفتاري شده باشد مامورين انتخابات امروز سه شنبه گفتند بسيار زود است که گفته شود تعداد غير معمول پاسخ مثبت که از نود فيصد بلند رفته است ، جعل کاري را در ۱۲ ولايت نشان بدهدکه اکثريت شانرا شيعيان و کرد ها تشکيل ميدهند. توقع ميرفت که در ان ولايات ، مردم از قانون اساسي پشتيباني کنند اوراق راي دهي در ولاياتيکه نفوس آن مخلوطي از عربهاي سنيز شيعه ها و کُرد ها هستند سر نوشتاين همه پرسي را تعين خواهد کرد و نتايج آن نشان خواهد داد که مشکلاتي در راي دهي وجود داشته است يا نه. در ولايت صلاح الدين که نفوس انرا سني هاي عراق تشکيل ميدهند ، ظاهرا بر خلاف قانون اساسي راي داده اند . حد اقل سه ولايت بايد راي مخالف بدهند تا اين سند ناکام بماند بعصي از رهبران سني عرب از اتهام جلعکاري راي دهندگان تذکر دادند . برخي از ويديو ها از مرکز راي دهي نشان دادند که عراقي ها بيش از يک بار راي داده اند

XS
SM
MD
LG