لینک های دسترسی

پاکستان مجموع تلفات زلزلۀ اخير در آنکشور را ۴۸ هزار نفر گزارش داد


رئيس واکنش ملي به مقابل مصيبت هاي پاکستان ميگويد، رقم رسمي تلفات زلزلۀ هشتم اکتوبر به قريب ۴۸ هزار نفر بلند رفته و حدود ۶۷ هزار نفر زخمي شده اند. تورن جنرال فاروق احمد خان به خبر نگاران گفت که وي رقم تلفات روز دوشنبه را که بيش از ۴۰ هزار گزارش شده بود، تعديل ميکند. جنرال فاروق احمد خان براي اعضاي ساختگي بدن و واحد هاي اکسري متحرک براي تداوي زخميان و فعال ساختن آنهايي که در اثر اين مصيبت فلج شده اند، تقاضاي کمک کرد. وي اين تقاضا را در حالي بعمل آورد که شفاخانه ها در شهر مظفر آباد که شديداً خسارمند شده ، دوبارۀ باز گرديده اند وبه کارمندان خيريه گفته شده تا مريضان وزخميان را به اسلام آباد انتقال ندهند چرا که تمام شفاخانه هاي اسلام آباد پر شده اند. رئيس ادارۀ مصيبتهاي پاکستان همچنان گفت که در حدود ۱۰۰ تيم مشاورين با افرادي که شاهد اين زلزله بوده اند، حرف ميزنند. جنرال فاروق خان گفت پاکستان به بيش از پنج مليارد دالر ديگر ضرورت دارد که بگفتۀ مامورين براي اعمار مجدد عمارات ويران ضروريست . وي گفت پاکستان بپول بيشتر براي آبادي قرا وقصبات آن کشور نيازدارد.

XS
SM
MD
LG