لینک های دسترسی

طوفان بحري بنام ولما به شديد ترين طوفان بحر اتلانتيک مبدل شده است


متخصصين هواشناسي امريکا ميگويند طوفان بحري بنام ولما بيکي از قوي ترين طوفانهاي بيسابقۀ بحر اتلانتيک مبدل شده است . مرکز ملي طوفان هاي بحري ايالات متحده ميگويد طيارات اکتشافي فشار و قدرت اين طوفان جديد را در ساعات اول امروز چهارشنبه به ۸۸۲ ملي بار سنجش کرده است . شدت اين طوفان ريکارد طوفاني بنام گلبرت را در ۱۷ سال قبل ميشکند. فشار سطح پائين بارو متريک يکي از نشانه هاي يک طوفان بحري شديد ميباشد. اين مرکز ميگويد ولما يک طوفان بالقوۀ ويران کن ومصيبت بار درجه پنج است . در همين لحظه ولما از خشکه بسيار دور است يعني در حدود ۵۵۰ کيلومتري جنوبشرق منطقۀ کوزميل مکسيکو قرار دارد که يک تفرجگاۀ توريستي است .

XS
SM
MD
LG