لینک های دسترسی

موسسۀ ملل متحد هشدار داد که شرق ميانه وافريقا شايد مواجه با  مرض انفلوانزاي پرندگان مواجه باشند


موسسۀ ملل متحد هشدار داد که پرندگان مهاجر شايد ويروس انفلوانزاي پرندگان را به شرق ميانه و افريقا انتقال بدهند و احتمال انتقال آن به انسانها را افزايش بدهند. سازمان خوراکه وزراعت جهان ميگويد کشور هاي شرق ميانه و شمال افريقا بايد توانايي مبارزه با انفلوانزاي پرندگان را داشته باشند. اما آن موسسه ابراز نگراني کرد که شرق افريقا محل نشو ونماي اين مريضي خواهد بود زيرا انسانها وحيوانات نزديک بهم زندگي ميکنند. موسسۀ ملل متحد در ساحات نظارت وکشف مرغان وحشي و داخلي کمک به کشور هاي افريقايي را تعهد نموده و فراهم نمودن لابراتوار هاي پيشرفته تري را با قابليت کشف وتشخيص قبل از وقت انفلوانزاي پرندگان وعده داد. در عين زمان وقايع انفلوانزاي پرندگان در روسيه در منطقۀ توله واقع در جنوب ماسکو و در منطقۀ منگولياي چين گزارش شده است . مقامات در مقدونيه هزاران پرنده را بخاطر رسيدگي به مرضي بنام نيو کاسل که يک نوع کمتر خطرناک انفلوانزاي پرندگان است ، جمع آوري کرده اند.

XS
SM
MD
LG