لینک های دسترسی

صدام حسين در جلسۀ افتتاحيۀ محاکمه اظهار بيگناهي کرد


صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق در مورد صدور فرمان قتل بيش از ۱۴۰ مرد شيعه در شهر ال دو جيل در قبال اقدام ناکام سو قصد عليۀ وي در سال ۱۹۸۲، اظهار بيگناهي کرد. محاکمۀ صدام حسين امروز چهارشنبه در حالي آغاز شد که رهبرمخلوع عراق از معرفي خود بنابر امر قاضي امنتاع کرد. صدام خود را رئيس جمهور عراق اعلام نمود. تلويزيون عراق تصاوير صدام و هفت تن ديگر را که دريک محل خاص تحت تدابير شديد امنيتي به جريان محکمه گوش ميدادند، نشان داد. اين هفت عضو رژيم سابق نيز اظهار بيگناهي کردند. قاضي به آنها گفت که اگر محکوم شوند با جزاي اعدام مواجه خواهند بود. وي بعداً بنا بر يک تقاضاي متهمين موافقه کرد تا محکمه را الي روز ۲۸ نوامبر به تعويق بياندازد تا وکلاي صدام وقت بيشتري براي آمادگي داشته باشند. رهبران ارشد عراقي ، ديپلوماتها، خبر نگاران و ناظرين بين المللي حقوق بشر در يک صالون محکمه که بطور خاص در منطقۀ سبز که شديداً از آن حفاظت ميشود اعمار شده، جريان محکمه را مشاهده کردند. در واشنگتن سکات مک ليللن نطاق قصر سفيد گفت محاکمه صدام يک قدم مهم در اعمار يک عراق ديموکراتيک وسمبوليست که حکمروايي قانون در آن کشور اعاده شده است.

XS
SM
MD
LG