لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپائي بخاطر مرض انفلونزاي پرندگان منع توريد پرندگان و پر را از روسيه تمديد کرده است


اتحاديۀ اروپائي منع توريد پرندگان و پر را از روسيه بعد ازان تمديد کرد که بيطاران موجوديت مرض کشندۀ بالقوۀ انفلونزاي پرندگان را در جنوب ماسکو تائيد کردند. اين اقدام در حالي اعلام شد که مامورين عاليرتبۀ صحي در نزديک لندن ملاقات کردند تا شيوع مرض انفلونزاي پرندگان را در روسيه و آسيا مورد بحث قرار دهند. مامورين اتحاديۀ اروپائي همچنان گفتند آٌزمايشات مقدماتي بر نمونه هائي که از يک جزيرۀ کوچک يوناني در بحيرۀ ايژه اجرا شد موجوديت مرض را تائيد نکرد. مامورين زراعت روسيه يک روز بعد ازان مرغ هاي خانگي را در يندوڤکا واقع در جنوب ماسکو از بين بردند که بيطاران موجوديت نوع کشندۀ بالقوۀ H5N1 انفونزاي پرندگان را دران دهکده تائيد نمودند. مامورين صحي بيم دارند که اگر ويروس نوع H5N1 به نوعي تحول کند که به آساني بين انسان ها سرايت نمايد، ممکن است مرض بسراسر جهان شيوع کند. اين مرض از سال ۲۰۰۳ باينطرف در حدود ۶۰ نفر را در آسيا هلاک ساخته است. در عين زمان، تايلند مرگ يک مرد ۴۸ ساله را بخاطر اين مرض اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG