لینک های دسترسی

زندانيان در قرغزستان ۴ نفر را گروگان گرفتند، عضو پارلمان کشته شد


وزارت عدليۀ قرغزستان ميگويد چهار نفر، بشمول تينيچ احمدبايوف، عضو پارلمان در يک زندان در نزديک بيشکيک بعد ازان کشته شدند که زندانيان آنها را گروگان گرفتند. مراد سوتالينوف، وزير داخله رياست هيئتي را بعهده دارد که در زندان با گروگان گيرندگان مذاکره ميکند. وزارت داخله جزئيات بيشتري ارائه نکرد. واضح نيست که آيا گروگان گيرندگان تقاضائي بعمل آورده اند يانه. احمد بايوف بروز چهارشنبه در مذاکرات در يک زندان ديگر قرغزستان دست داشت که شورش هفتۀ جاري بخاطر شرايط نامساعد زندگي، مامورين زندان را مجبور ساخت زندان را ترک کنند. آن زندان که در نزديک بيشکيک قرار دارد امروز توسط قواي امنيتي محاصره ميباشد.

XS
SM
MD
LG