لینک های دسترسی

کاهش هاي نامطلوب در تقاوي ها وتعرفه هاي کمرگي


مذاکره کنندگان ارشد تجارتي اتحاديۀ اروپايي ميگويند در صورتيکه اروپا روي ملحوظات سياسي کاهش هاي نامطلوب در تقاوي ها وتعرفه هاي کمرگي را عملي سازد، کشور هاي ديگر بايد واگذاري درخدمات تجارتي و صنايع را متقبل شوند. پيتر ماندلسن اين مطالب را بروز چهارشنبه در حالي بيان داشت که وزراي اتحاديۀ اروپايي، ايالات متحده، برازيل، هند و آستراليا در شهر ژنيو گردهم آمده اند تا روي فارم هاي زراعتي بحث نمايند. تعداد زيادي از شرکاي تجارت اروپايي براي کاهش هاي عمدۀ کمک هاي مالي در بخش زراعت و تعرافات کمرگي فشار مياورند. کشور هاي درحال انکشاف ميگويند قطع کمک هاي مالي زراعتي وآوردن اصلاحات درتعرفات کمرگي تجارت را از جريان آن منحرف ساخته وبطور غير منصفانه توليدات زراعتي آنها را کم بها ميسازد. يک توافق روي اين موضوع بايد در جلسه ماۀ دسمبر موسسه جهاني تجارت در هانکانگ به امضا برسد که طي آن همه ۱۴۸ عضو اين سازمان يک طيف وسيع معاملات تجارتي در جهان را تصويب خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG