لینک های دسترسی

سوريه تحقيقات ملل متحد را در مورد قتل حريري رد کرد


سوريه يک گزارش ملل متحد را کاملاً سياسي خوانده و رد کرد که مامورين ارشد استخباراتي آن کشور را بقتل ماۀ فبروري رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان ارتباط ميدهد. دتلڤ مهلز، تحقيق کنندۀ ملل متحد ديروز يک گزارش ۵۴ صفحه اي را منتشر ساخته گفت که قتل حريري طي چندين ماه پلان گزاري شده بود. گزارش در جملۀ سايرين آصف شوکت رئيس استخبارات نظامي سوريه را که از اقارب نزديک بشار الاسد، رئيس جمهور سوريه است دخيل دانسته است. در بيروت، وکلاي مخالف سوريه در پارلمان از يافته هاي گزارش ستايش کرده و تقاضاي شان را براي استعفي اميل لهود، رئيس جمهور که يک متحد نزديک سوريه است، تجديد نمودند. گزارش دتلڤ مهلز حاکيست که اميل لهود، رئيس جمهور لبنان مدت کوتاهي قبل از قتل حريري از يک نفر که بقتل مظنون است، تلفوني دريافت کرد. دفتر رئيس جمهور اين اتهامات را تکذيب کرده ميگويد که در نظر ندارد از کار کناره گيري کند. کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد تحقيقات را تا تاريخ ۱۵ دسمبر تمديد کرده است.

XS
SM
MD
LG