لینک های دسترسی

مجارستان واکسين بمقابل مرض انفلونزاي پرندگان را مؤثر خوانده است


وزير صحيۀ مجارستان ميگويد آزمايشات يک واکسيون بمقابل مرض انفلونزاي پرندگان که دران کشور توليد شده ثابت ساخته که براي انسان ها صد فيصد مؤثر است. وزير صحيۀ مجارستان امروز به آژانس خبررساني دولتي آن کشور گفت که جزئيات آزمايشات امروز اعلام خواهد شد. تلويزيون بوداپست ميگويد هشت کشور در مورد واکسين آن کشور پرسيده اند. ساير کشورها، بشمول ايالات متحده در صدد هستند تا واکسين هاي خود شان را توليد نمايند. مامورين حکومت تايلند ميگويند پسر مردي که از اثر مرض انفلونزاي پرندگان هلاک شده بود بمرض مصاب شده ولي بهبود مييابد و انتظار ميرود کاملاً صحت ياب شود. معلوم نيست که آيا او مرض را از پدر خود گرفته است و يا از پرندگان. مقامات در هانگ کانگ ميگويند اگر ويروس طوري تحول نمايد که قابل سرايت از انسان به انسان شود، سرحدات خود را بروي بقيۀ چين خواهد بست. اين ويروس درين هفته در منگولياي داخلي چين، در يک پرنده ديده شده بود. مرض انفلونزاي پرندگان از سال ۲۰۰۳ باينطرف تقريباً ۶۰ نفر را در آسيا هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG