لینک های دسترسی

ناتو بمناطق زلزله زدۀ پاکستان عساکر، انجنيران و تيم هاي طبي ميفرستد


ناتو تصميم گرفته تا يک هزار عسکر، چندين هليکوپتر و صدها انجنير نظامي و واحدهاي طبي را جهت تاسيس شفاخانه هاي سيار بمناطق زلزله زدۀ پاکستان اعزام کند. اين اقدام به تعقيب تقاضاي يان اگلند، انسجام دهندۀ کمک هاي بشري ملل متحد از ناتو صورت گرفته که گفته بود ناتو بايد در عکس العمل به مساعي نجات در کشمير پاکستان بزرگ و متهورانه فکر کند. او گفت جهان جهت نجات دادن جان مردم آنچه را در توان دارد انجام نميدهد. متخصصين نظامي ناتو امروز پلان را تکميل کرده و خواستار منظوري شوراي اتلانتيک شمالي گرديد. بموجب اين پلان سازمان ناتو انجنيران و کارمندان طبي را از قواي نخبۀ واکنش ناتو جهت باز کردن راه هائي را که زلزلۀ تاريخ هشتم اکتوبر مسدود کرده و تاسيس شفاخانه هاي سيار، اعزام ميکند. ناتو اذعان کرده که بقدر کافي هليکوپترهاي خفيفي را در اختيار ندارد که پاکستان بخاطر رسيدن بمناطق دوردست بطور عاجل آنرا تقاضا کرده است. تا دو مليون پاکستاني بنابر نداشتن سرپناه در هواي آزاد بسر ميبرند. توقع ميرود ايالات متحده طي هفته هاي آينده ۴۰ هليکوپتر را به پاکستان بفرستد. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد تعداد تلفات از ۵۰ هزار نفر تجاوز ميکند. مامورين ميگويند در حدود ۷۴ هزار نفر مجروح شده اند و بعضي از وقايع مرض تيتانوس گزارش داده شده که واکسيناسيون وسيع را لازمي ميسازد. رجب طيب اردوغان، صدراعظم ترکيه بروز جمعه از مناطق زلزله زده ديدن کرد. او ۱۵۰ مليون دالر و کمک در بازسازي منطقه را تعهد نمود.

XS
SM
MD
LG