لینک های دسترسی

توفان بحري ولما بتفرجگاه کوزومل مکسيکو داخل شده و شبۀ جزيرۀ يوکتان را تهديد ميکند


در حاليکه بادهاي شديد و باران هزاران سياح را در پناه گاه هاي اضطراري قيد کرده، متخصصين هواشناسي ميگويند توفان بحري ولما به جزيرۀ کوزوميل داخل شده است. ادارۀ ملي هواشناسي ايالات متحده ميگويد ولما شايد براي ساعت ها در کوزومل باقي يماند و متعاقباً بسوي شبۀ جزيرۀ يوکتان جرکت کرده و در اواخر روز به آن جا داخل گردد. اين توفان که بطي حرکت ميکند داراي باد بسرعت ۲۳۰ کيلومتر في ساعت داشته و خيلي خطرناک توصيف شده است. صليب سرخ ميگويد واخدهاي نجات آن در منطقه بوده و در سراسر آن مراکزي را تاسيس کرده و مواد عاجل توزيع خواهد کرد. متخصصين هواشناسي پيشگوئي ميکنند که اين توفان امروز در حدود نيم متر باران را در شبۀ جزيرۀ يوکتان و يک متر را در ارتفاعات غرب کيوبا سبب گرديده و متعاقباً شايد کسب شدت کند. بيش از ۲۰۰ هزار کيوبائي از ولايات غربي آن کشور انتقال داده شده اند. انتظار ميرود که ولما بعد از داخل شدن به يوکتان باستقامت شرق بسوي کيوبا چرخيده و شام دوشنبه و يا اوايل سه شنبه در ايالت فلوريدا به خشکه داخل شود.

XS
SM
MD
LG