لینک های دسترسی

مردم پولند فردا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري راي ميدهند


راي دهندگان در پولند فردا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري راي خواهند داد. سروي آراي عامه در روزهاي قبل از انتخابات نشان ميدهد که دانلد توسک مربوط حزب پروگرام مدني طرفدار تشبثات خصوصي و لخ کچنسکي، رئيس بلديۀ وارسا مربوط حزب قانون و عدالت دوش بدوش پيش ميروند. هيچ يک ازين دو کانديد بيش از ۵۰ فيصد آرا را در راي گيري دو هفته قبل بدست نياوردند و فلهذا دور دوم لازم شد. در انتخابات پارلماني ماۀ گذشته احزاب مربوط اين دو کانديد بيشترين تعداد آرا را کسب کرده بودند. حزب مربوط دانلد توسک بمنظور مبارزه با بيکاري بر بازار آزاد و کاهش ماليات متکي است. حزب لخ کچنسکي خواستار تدابير شديد عليۀ فساد اداري، تدابير براي حفاظت از فقرا و تعميم ارزش هاي عنعنوي رومن کاتوليک ميباشد.

XS
SM
MD
LG