لینک های دسترسی

توفان بحري ولما به شبۀ جزيرۀ يوکتان مکسيکو داخل شد


در حاليکه ايالت جنوب شرقي فلوريداي ايالات متحده براي توفان بحري ولما که قرار است بروز دوشنبه به آنجا برسد، آمادگي ميگيرد، ساکنين مناطق جنوبي ايالت موسوم به کيز، خروج جبري را از منطقه آغاز کرده اند. توفان بحري قوي ولما در حال حاضر در شبۀ جزيرۀ يوکتان مکسيکو از حرکت بازمانده و خسارات شديدي را در آنجا وارد ميکند. مرکز ملي توفان هاي بحري ايالات متحده در ميامي ميگويد بادهاي توفان کمي کاهش يافته و اکنون ۱۸۵ کيلومتر في ساعت است. اما ولما هنوز هم با بادها و باران هاي شديد يک توفان فوق العاده خطرناک است. پيشگوئي ها حاکيست که شدت توفان بطي ولما که تدريجاً بسوي شمال در حرکت ميشود، کاهش خواهد يافت ولي قرار است يک قسمت زياد امروز در گوشۀ شمال شرقي يوکتان باقي بماند. توقع ميرود خسارات ناشي از توفان شديد باشد زيرا تا بحال براي تقريباً ۳۶ ساعت در منطقه باقي مانده است. گزارش ها از تفرجگاۀ کم ارتفاع کن کون حاکيست که آب خيزي ناشي از توفان دران شهر منطقۀ هوتل ها را زير آب کرده و توقع ميرود در منطقۀ ساحلي آب خيزي بيشتري صورت گيرد. هزاران سياحي که نتوانستند آن شهر را ترک کنند، در پناه گاه هاي اضطراري بسر ميبرند. توفان ديروز اول در جزيرۀ کوزوميل در بحيرۀ کارائيب داخل شد. قرار است توفان فردا داخل کيوبا گرديده بروز دوشنبه بايالت جنوب شرقي فلوريدا داخل خشکه گردد. ولما تا بحال در حوزۀ کارائيب حد اقل ده نفر را هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG