لینک های دسترسی

وقايع جديد انفلونزاي پرندگان در کرويشيا و برتانيه


به تعقيب کشف وقايع جديد مرض انفلونزاي پرندگان، کشورهاي اروپائي مساعي شان را جهت جلوگيري از سرايت اين مرض، تشديد کرده اند. وقايع ويروس انفلونزاي پرندگان ديروز در اجساد قوها در شرق زگرب، پايتخت کرويشيا تائيد شد. مقامات وزارت زراعت ميگويند در حاليکه مامورين کوشش ميکنند معلوم کنند که آيا اين ويروس از نوع کشندۀ H5N1 است که از سال ۲۰۰۳ باينطرف بيش از ۶۰ نفر را هلاک ساخته، پلاني را اعلام کردند که تمام مرغ هاي خانگي را در منطقه بکشند. اتحاديۀ اروپائي به تعقيب کشف ويروس در رومانيه، ترکيه و يونان، توريد گوشت مرغ را ازان کشورها منع قرار داد. مقامات رومانيا ديروز يک واقعۀ ديگر را در نزديک سرحد مولدوڤا اعلام کرد و روسيه امروز يک واقعه را در کوه هاي اورال تائيد کرد. همچنان بروز جمعه مامورين برتانيه تائيد کردند که ويروس انفلونزاي پرندگان را در يک طوطي که در قرنطين مرده است، کشف کردند. اين پرنده از امريکائي جنوبي وارد شده بود.

XS
SM
MD
LG